Rejestracja użytkownika


Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję warunki korzystania z usług Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) określone w Regulaminie.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, identyfikatora (loginu) oraz danych eksploatacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123) w celach związanych z wykonaniem przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. usługi polegającej na udostępnieniu mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta odbiorcy usług w systemie i-BOK.

- administratorem dotyczących mnie, wyżej podanych danych osobowych, jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dane te wykorzystane zostaną przez wyżej wymienioną Spółkę wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi umożliwienia mi dostępu drogą elektroniczną do indywidualnego subkonta odbiorcy usług;
- służy mi prawo dostępu do treści dotyczących mnie danych, znajdujących się w informatycznej bazie odbiorców usług ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., w celu ich sprawdzenia i poprawienia. W przypadku odwołania przeze mnie zgody na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. usługi polegającej na udostępnieniu mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta odbiorcy usług przyjmuję do wiadomości, że zostanę pozbawiony możliwości korzystania z wyżej określonej usługi;
-ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia przez Użytkownika identyfikatora oraz hasła osobom trzecim.