Rejestracja użytkownika


Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję warunki korzystania z usług Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) określone w Regulaminie.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, identyfikatora (loginu)

- administratorem dotyczących mnie, wyżej podanych danych osobowych, jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dane te wykorzystane zostaną przez wyżej wymienioną Spółkę wyłącznie w cela